top of page
IPR-esianalyysipalvelut (IP Scan)

IPR-esianalyysipalvelussa tarkastelemme yrityksesi nykytilaa, tuotteita ja palveluja sekä kehittämistavoitteita ja kartoitamme IPR-tilanteesi. Palvelu auttaa sinua päättämään, mitä IPR-oikeuksia kannattaa hakea ja miten muuten voit kehittää yrityksesi aineettoman omaisuuden hallintaa. Salomaki Oy:ssä Heikki Salomäki on auktorisoitu toteuttamaan IPR-esianalyysipalvelua. 

IPR-esianalyysipalvelu on osa Ideas Powered for Business SME Fundin avustusohjelmaa, jonka tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia pk-yrityksiä hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia tehostaakseen liiketoimintaansa. Tuen myöntää Euroopan unionin teollisoikeusvirasto EUIPO.

Suomen patentti- ja rekisterihallitus PRH osallistuu tukiohjelman toteutukseen ja koordinoi IPR-esianalyysipalvelua Suomessa.

Palvelut
  • Yrityksen nykytilanteen kartoittaminen.

  • Palaveri (videoneuvottelu) yrityksen edustajien kanssa.

  • Yhteenvetoraportin laatiminen, joka lähetetään PRH:lle hyväksyttäväksi.

  • Raportin hyväksynnän jälkeen yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset käydään läpi yrityksen edustajien kanssa.

IPR-esianalyysipalvelun hinta on 1500 € + alv. 24%. EUIPO voi korvata palvelun arvonlisäverottomasta hinnasta 90 % eli 1350 €.

 
Kysy lisää!

bottom of page