Palvelut
  •  Patentit, tavaramerkit, höydyllisyysmallit, mallisuojat

  • Uusia ideoita etsittäessä suoritettavat patenttitutkimukset

  • Teollisoikeudellinen neuvonta, lisensiointiasiat

  • Kilpailijoiden patenttien etsinnät, seurannat ja analysoinnit

  • Avustaminen teollisoikeudellisissa riita-asioissa 

Mallisuojat

MALLISUOJAHAKEMUS SUOMI tai EU-MALLISUOJAHAKEMUS, sisältäen:

 

  • Tapaamisen tai puhelinkeskustelun, jossa perehdytään suojattavaan tuotteeseen ja lyhyen suunnitelman haettavasta suojauksesta ja hakemuksesta.

  • Kevyen uutuustutkimuksen hyödyntäen kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja.

  • Suomenkielisen tai englanninkielisen mallisuojahakemuksen laatimisen ja hakijan kommentointikierroksen.

  • Hakemuksen jättämisen virastoon ja hakemisprosessin käynnistämisen.