Palvelut
  •  Patentit, tavaramerkit, höydyllisyysmallit, mallisuojat

  • Uusia ideoita etsittäessä suoritettavat patenttitutkimukset

  • Teollisoikeudellinen neuvonta, lisensiointiasiat

  • Kilpailijoiden patenttien etsinnät, seurannat ja analysoinnit

  • Avustaminen teollisoikeudellisissa riita-asioissa 

Tavaramerkit

TAVARAMERKKIHAKEMUS SUOMI tai EU-TAVARAMERKKIHAKEMUS, sisältäen:

  

  • Tapaamisen tai puhelinkeskustelun, jossa perehdytään suojattavaan tuotteeseen tai palveluun ja lyhyen suunnitelman haettavasta suojauksesta ja hakemuksesta.

  • Kevyen uutuustutkimuksen hyödyntäen kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja.

  • Suomenkielisen tai englanninkielisen tavaramerkkihakemuksen laatimisen ja hakijan kommentointikierroksen.

  • Hakemuksen jättämisen virastoon ja hakemisprosessin käynnistämisen.