top of page
Tietosuojaseloste

Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa tekemällä selosteesta uusi versio.

Rekisterinpitäjä

Salomaki Oy

Y-tunnus: 0669742-7

Osoite: Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää

Puhelin: 040 350 4864

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Heikki Salomäki

Sähköposti: heikki.salomaki@salomakioy.fi

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakkuuksien hoitoon liittyvä rekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintamme edellytyksen kannalta.

 

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin.

 

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:

  • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että henkilö voi milloin tahansa saada tietonsa saataville.

  • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.

  • Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen

  • Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä

  • Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita

  • Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna

 

Rekisterin tietosisältö:

  • Etu- ja sukunimi

  • Yhteystiedot

  • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto

  • Internetistä kerättävät tiedot

 

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, mahdollisesti yhtiö sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Tietolähteet

Asiakkaat ovat itse ilmoittaneet tietojaan ja lisäksi olemme hakeneet niitä asiakkaiden kotisivuilta sekä eri hakupalveluista.

 

Lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnassa voimme käyttää mm. mediasta poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä.

Evästeet

Eväste on lyhyt teksti tai tiedosto, jonka verkkosivusto lähettää selaimeesi. Se auttaa sivustoa muistamaan käyntisi tiedot, kuten valitsemasi kielen ja muita asetuksia. Eväste helpottaa seuraavaa käyntikertaasi ja tekee sivustosta sinulle hyödyllisemmän. Evästeillä on tärkeä rooli sisällön suhteen.


Käytämme verkkosivustollamme järjestelmää, joka hyödyntää evästeitä. Niiden avulla esimerkiksi laskemme sivujen kävijämääriä, pystymme tehostamaan sivuston sisältöä ja tallennamme kielivalintasi.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan asiakkaiden tarvitsemille palveluntarjoajille, jotka toimivat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näille palveluntarjoajille tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen.

Rekisterin suojaus

Rekisterin sisältämiä tietoja säilytetään palvelimellamme sekä pilvipalvelussa, joissa ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Tarkastusoikeus

Henkilöillä on mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä. Henkilöt voivat myös tehdä oikaisu- tai poistopyyntöjä rekisteristä.

bottom of page